Lannastopdrink.com

คลังสื่อ

เฉพาะเจ้าหน้าที่ (ระบบอีเมล์)

 

รู้จักเรา  ชุมชนคนสู้ Covid-19  บุคคลแกนนำสร้างเสริมสุขภาพ  บทความพิเศษ  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ชาติพันธุ์ลีซู ชุมชนปลอดเหล้า ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

     
 

 
 
 
- บทความพิเศษ -
 
ลงพื้นที่ ไปเรียนรู้ ไปกินอยู่กับชุมชน โดย ธงชัย ยงยืน
 

เมื่อคนที่กลับจากบางกอก
กลายเป็นคนชายขอบของสังคมไทย ณ เวลานี้
 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

 

จดหมายจากลูก..ช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า

MV เพลง "คิดถึง..ต้องกลับให้ถึง"

   
   
กล้องวงจรปิด ทำไมทนไม่ไหว
จนอยากจะเปลี่ยนงาน...

MV เพลง "อยากกลับบ้าน..."

   
 
สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน
 
169/10 โครงการสตาร์เอวีนิว 5 (Star Avenue 5) ถ. เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน
อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 053-904005 
( เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ )